Strängnäs stifts orgelinventering 2008-2009
Avancerad sökning orgel

Plats:
Kontrakt:
Pastorat:
Ort:
Byggnadens namn:
Position:
Orgelbyggare/Upphovsperson:
Datum: /    Info datumsökning
Antal ljudande stämmor:
Antal transmissioner:
Antal manualer:
Pedal:
Typ av pedal:
Koppel:
Kombinationer:
Spelbordsplacering:
Fasadens datum: /    Info datumsökning
Fasadbyggare:
Fasadarkitekt:
Typ av traktursystem:
Typ av registratursystem:
Placering av registerandrag:
Typ av registerandrag:
Typ av bälgar:
Antal bälgar:
Typ av väderlåda:
Tremulant:
Crescendofunktion:
Verk:
Stämnamn:
Fottal: