Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017




Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1867 Tösse, Tösse kyrka Hultström, Anders ( 1829-12-03 - 1922-02-11)
Renoverad 1950 Tösse, Tösse kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1990 Tösse, Tösse kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Tösse, Tösse kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Plats: Tösse, Tösse kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16 fot Bas/Discant
Principal 8 fot
Gedacht 8 fot Bas/Discant
Fugara 8 fot
Octava 4 fot
Flöjt 4 fot
Quinta 3 fot
Octava 2 fot
 
Melodiverk c1 -
Principal 8 fot
Vox candida 8 fot
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Fast kombination: Principal 8 fot, Octava 4 fot, Quinta 3 fot och Octava 2 fot.
Tillbehör: Kalkant Ventil
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 10
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Övrig info:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Mycket stort kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-12
Magasinerat material:
Stilkaraktär: Klassicism
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: