Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentera orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1981 Åmål, Nygårdskyrkan Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Åmål, Nygårdskyrkan Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Dispositionsförändring 1996 <--> 2016 Åmål, Nygårdskyrkan Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2016 - 2017 Åmål, Nygårdskyrkan Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Åmål, Nygårdskyrkan    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Blockflöjt 2'
Mixtur III 
 
BV C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Svegel 2'
Nasat 1 1/3'
Tremulant
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Gedackt 4'
 
Koppel & kombinationer info: BV/HV, BV/Ped., HV/Ped.
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 11
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1981
Fasadbyggare: Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-14
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: