Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Uppsatt 1991 Billingsfors, Billingsfors kyrka Strand, Göran ( - )
Inventering 2016 - 2017 Billingsfors, Billingsfors kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Billingsfors, Billingsfors kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - c4
Gedakt 8'
Principal 4' B/D
Rörflöjt 4' B/D
Spetsflöjt 2' B/D
Kvinta 1 1/3' B/D
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P
Tillbehör: Svällare
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 6
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Fjäderbelastad regulatorbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-15
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: