Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1962 Ödskölt, Ödskölts kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Ödskölt, Ödskölts kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Ödskölt, Ödskölts kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Ödskölt, Ödskölts kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
RP C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Valdflöjt 2'
Mixtur 3 kor
 
ÖV C - g3
Trägedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Tertian 2 kor
Dulcian 8'
Svällare
 
PED C - f1
Subbas 16'
Ged.-Pommer 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: RP/PED., ÖV/PED., ÖV/RP
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1962
Fasadbyggare: Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-14
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: