Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1865 Steneby, Steneby kyrka ?, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1921 Steneby, Steneby kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1959 Steneby, Steneby kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Inventering 1990 Steneby, Steneby kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Steneby, Steneby kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Steneby, Steneby kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Gemshorn 2'
Kvinta 1 1/3'
Mixtur 3-4 ch.
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Spetsgamba 8'
Nachthorn 4'
Principal 2'
Cimbel 3 ch.
Krummhorn 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Gedacktpommer 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped., II/Ped., II/I
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 15
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1790
Fasadbyggare: Everhardt d ä, Johan ( 1718-05-23 - 1798-01-13)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flerfaltad magasinsbälg med matare
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-14
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: