Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad ca 2002 Grinstad, Klöveskogs kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 2016 - 2017 Grinstad, Klöveskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Grinstad, Klöveskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Mixtur III 
 
BV C - g3
Spetsgedackt 8'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
 
Koppel & kombinationer info: P + HV, P + BV, HV + BV
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 10
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-17
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: