Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1878 Järn, Järns kyrka Hultström, Anders ( 1829-12-03 - 1922-02-11)
Ny orgel, med äldre material 1932 Järn, Järns kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Inventering 1990 Järn, Järns kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Järn, Järns kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Järn, Järns kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I man. C - g3
Borduna 16 
Principal
Borduna 8'
Gamba
Octava
 
II man. C - g3
Rörflöjt
Salicional
Voix céleste
Ekoflöjt
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16  Tr I
 
Koppel & kombinationer info: I man. ped., II man. ped., Unison, 4' koppel I man. [från c0], 16' koppel I-II, 16' koppel II, Utlösning, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 10
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1878
Fasadbyggare: Hultström, Anders ( 1829-12-03 - 1922-02-11)
Fasadpipor info: Stum
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-16
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet: Till synes orörd sedan 1932.
Antikvarisk bedömning/att tänka på: