Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1992 Mellerud, Holms kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 2016 - 2017 Mellerud, Holms kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Mellerud, Holms kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
GEDACKT 8' B/D
PRINCIPAL 4' B/D
RÖRFLÖJT 4' B/D
WALDFLÖJT 2' B/D
CYMBEL 2 CHOR B/D
 
Pedal C - f1
SUBBAS 16'
 
Koppel & kombinationer info: Manual/Pedal
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 6
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1966
Fasadbyggare: Grönlunds Orgelbyggeri AB, ( 1903 - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-16
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Ursprunglighet: