Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1897 Grinstad, Grinstads kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1961 Grinstad, Grinstads kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1990 Grinstad, Grinstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Grinstad, Grinstads kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Grinstad, Grinstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Mixtur 4 chor
 
Manual II C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Svegel 2'
Larigot 1 1/3'
Krumhorn 8'
Tremolo
Crescendo
 
Ryggpositiv C - g3
Gedakt 8'
Flöjt 4'
Waldflöjt 2'
Scharf 2 chor
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I-P, II-P, II-I, I-Man., RP-II Man. [RP spelas från Manual II, har ingen egen klaviatur], Superoktav Man. I, Fr. Komb. I, Fr. Komb. II, Tutti, Reg. Komb., Aut. Ped., Utl.
Spelbordsplacering: Fristående
Antal ljudande stämmor: 17
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1961
Fasadbyggare: John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Fasadarkitekt: Grönvall, Bo ( - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Stötdämpare
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-17
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: