Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1973 Dals Långed, Dals Långeds kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Dals Långed, Dals Långeds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Dals Långed, Dals Långeds kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Dals Långed, Dals Långeds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Rörgedackt 8' Bas/Disk.
Principal 4' Bas/Disk.
Täckflöjt 4' Bas/Disk.
Valdflöjt 2' Bas/Disk.
Kvinta 1 1/3' Bas/Disk.
Mixtur 2 kor Bas/Disk.
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Manual/Pedal
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 7
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-15
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: