Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1855 Bolstad, Bolstads kyrka J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Ny orgel, med äldre material 1915 Bolstad, Bolstads kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1958 Bolstad, Bolstads kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1990 Bolstad, Bolstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Bolstad, Bolstads kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Bolstad, Bolstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Gedackt
Principal
Waldflöjt
Sesquialtera
Mixtur
 
Manual II C - g3
Hålflöjt
Täckflöjt
Principal
Nasat 1 1/3 
Scharff
Tremulant
Crescendo II
 
Pedal C - f1
Subbas 16 
Koralbas
 
Koppel & kombinationer info: II-I, II-Ped., I-Ped.
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1855
Fasadbyggare: J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-17
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: