Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1878 Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, med äldre material 1935 Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Ny orgel, med äldre material 1976 Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka Frederiksborgs Orgelbyggeri, ( 1945 - 1988)
Inventering 1990 Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Östra Fågelvik, Östra Fågelviks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
PRINCIPAL 8'
GEDAKT 8'
OCTAV 4'
SPIDSFLØJTE 4'
OKTAV 2'
SESQUIALTERA II 
MIXTUR IV 
 
SV C - g3
RØRFLØJTE 8'
FUGARA 8'
CÉLESTE 8'
PRINCIPAL 4'
FLØJTE 4'
GEMSHORN 2'
SPIDSQUINT 1 1/3'
KRUMHORN 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
SUBBAS 16'
GEDAKT 8'
FLØJTE 4'
RAUSCHQUINT III 
FAGOTT 16'
 
Koppel & kombinationer info: MAN.I/P, MAN.II/P, MAN.II/MAN.I, 3 fria kombinationer.
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 20
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1878
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadpipor info: Stum
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Typ av bälgar: Fjäderbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 3
Info bälgar/luftsystem: 4 stötdämpare
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-06-09
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: