Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1945 Torp, Torps kyrka E. A. Setterquist & Son Eftr, ( 1941 - 1968)
Inventering 1990 Torp, Torps kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ny orgel, med äldre material 2006 Torp, Torps kyrka Orgelbyggare Sven-Anders Torstensson AB, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Torp, Torps kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Torp, Torps kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Blockflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur 2 chor
Tremolo
 
SV C - g3
Salisional 8'
Vox-seleste 8'
Rörflöjt 8'
Täckflöjt 4'
Flöjtkvint 2 2/3'
Gemshorn 2'
Ters 1 3/5'
Oboe 8'
Tremolo
Svällare
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Violon 8'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, II-P, I-P
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 16
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 2006
Fasadbyggare: Orgelbyggare Sven-Anders Torstensson AB, ( - )
Fasadarkitekt: Torstensson, Sven-Anders ( - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Fjäderbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-26
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: