Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1927 Ödeborg, Ödeborgs kyrka M J & H Lindegren, ( 1918 - 1929)
Ny orgel, äldre material? 1978 Ödeborg, Ödeborgs kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Ödeborg, Ödeborgs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Ödeborg, Ödeborgs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Ödeborg, Ödeborgs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Täckflöjt 4'
Valdflöjt 2'
Mixtur 3 kor
 
BV C - g3
Gedackt 8'
Salicional 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Kvinta 1 1/3'
Dulcian 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, II-P, I-P
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 14
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1978
Fasadbyggare: Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-26
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: