Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1872 Färgelanda, Färgelanda kyrka J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Ny orgel, med äldre material 1918 Färgelanda, Färgelanda kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1959 Färgelanda, Färgelanda kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1990 Färgelanda, Färgelanda kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Färgelanda, Färgelanda kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Färgelanda, Färgelanda kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
Manual II C - f3
Rörflöjt 8'
Hålflöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Blockflöjt 2'
Sivflöjt 1'
Sesquialtera II 
Scharf II 
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur III 
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/P, I/P, II/I, I 4', II 16', II 4'/P, II 4'/I, II 4', II 16'/I. Fria kombinationer, Tutti, Rörverk från, Automatisk pedalväxling.
Spelbordsplacering: Fristående
Antal ljudande stämmor: 22
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1872
Fasadbyggare: J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Elektropneumatisk
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Elektropneumatisk
Info registratursystem:
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 20160726
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: