Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1947 Rölanda, Rölanda kyrka A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Inventering 1990 Rölanda, Rölanda kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ombyggd 2003 Rölanda, Rölanda kyrka Svensk Orgelkonsult AB, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Rölanda, Rölanda kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Rölanda, Rölanda kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - c4
Principal
Gedackt
Oktav
Oktava
Mixtur IV 
Diapason 2003
Flute Harmonique 2003
Strings II 2003
Prestant 2003
Spetsflöjt 2003
Doublette 2003
Quinte flöte 1 1/3  2003
Fourniture IV  2003
Trumpet 2003
Krummhorn 2003
Tremulant
 
Svällverk C - c4
Rörflöjt
Salicional
Principal
Gemshorn
Svegel
Sesquialtera II 
Viola 2003
Bourdon 2003
Viola Celeste 2003
Prestant 2003
Flute 2003
Nasat 2 2/3  2003
Octavin 2003
Ters 1 3/5  2003
Fourniture IV  2003
Fagott 16  2003
Oboe 2003
Trompette 2003
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - g1
Subbas 16 
Oktava
Oktava
Principal 16  2003
Lieblich Gedackt 16  2003
Bourdon 16  2003
Gedackt 2003
Koralbas 2003
Posaune 16  2003
Trumpet 2003
Skalmeja 2003
 
Koppel & kombinationer info: Koppel, fria kombinationer
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 44
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1947
Fasadbyggare: A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( 1909 - )
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Elektrisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-20
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas