Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1921 Töftedal, Töftedals kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Renoverad och omdisponerad 1980 Töftedal, Töftedals kyrka Carlsson, Gunnar (fl. 1960 - fl. 1994)
Inventering 1990 Töftedal, Töftedals kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Töftedal, Töftedals kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Töftedal, Töftedals kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16' Bas/Diskant
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Octava 4'
Gedakt 4'
Octav 2'
Svällare
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel, Oktavkoppel (fr o m g0), Piano, Mezzoforte, Forte, Register-komb. (De fasta kombinationernas styrkeangivelser stämmer ej eftersom orgeln är omdisponerad)
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 6
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Fasadens datum: 1921
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info: Ej ljudande, träatrapper
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad enkelfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar: Rörflöjt 8' d#3 90 mm vp
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-20
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: