Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1964 Gesäter, Gesäters kyrka I. Starup & Søn, ( 1858 - 1983)
Inventering 1990 Gesäter, Gesäters kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Avyttrad 2003 Gesäter, Gesäters kyrka --, ( - )
Plats: Gesäter, Gesäters kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Orgelbyggare/Upphovsperson: --, ( - )
Datum: 2003
Aktivitet: Avyttrad
Aktivitet info: Orgeln i privat ägo.