Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1898 Håbol, Håbols kyrka Johansson, Anders Gustaf ( 1847-09-06 - 1921-06-23)
Ny orgel, med äldre material 1958 Håbol, Håbols kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Håbol, Håbols kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Håbol, Håbols kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Dokument:
Plats: Håbol, Håbols kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Mixtur 4 kor
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Gemshorn 4'
Nasard 2 2/3'
Svegel 2'
Ters 1 3/5'
Crescendo
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped., II/Ped., II/I, 16' II/I, 4' II/I, Tutti
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 14
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: Fläkten står i tornrummet
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-19
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: