Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1864 Ed, Dals-Eds kyrka Brantzeg, Paul Christian ( 1821 - 1900)
Ombyggd och utökad 1916 Ed, Dals-Eds kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1960 Ed, Dals-Eds kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Ed, Dals-Eds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Ed, Dals-Eds kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Ed, Dals-Eds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 4 kor
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Svegel 2'
Larigot 1 1/3'
Scharf 3 kor
Oboe 8'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16' Tr I
Oktavbas 8'
Gedackt 8' Tr I
Koralbas 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 5 kor
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I Digitalt frikombinationssystem
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 22
Antal transmissioner: 2
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1864
Fasadbyggare: Brantzeg, Paul Christian ( 1821 - 1900)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Träatrapper
Typ av traktursystem: Elektrisk
Info traktursystem: Ny elektrisk traktur 2007
Typ av registratursystem: Elektrisk
Info registratursystem: Ny elektrisk registratur 2007
Typ av bälgar: Flerfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-19
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Antikvarisk bedömning/att tänka på: