Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1910 Lerdal, Lerdals kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Restaurerad 1986 Lerdal, Lerdals kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1990 Lerdal, Lerdals kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Lerdal, Lerdals kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Lerdal, Lerdals kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3
Borduna 16 
Principal
Rorflöjt
Salicional
Violin
Oktava
 
Pedal C - d1
Subbas 16 
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel, Oktavkoppel (fungerar från c0). Tre fasta mekaniska kombinationer
Tillbehör: Svällare, Kalkant
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 7
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1910
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-18
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet: Till synes ursprunglig.
Antikvarisk bedömning/att tänka på: