Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1935 Råggärd, Råggärds kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1990 Råggärd, Råggärds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Råggärd, Råggärds kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Råggärd, Råggärds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Rörflöjt 8'
Oktave 4'
 
Pedal C - f1
Subbas 16' Tr I
 
Koppel & kombinationer info: Pedal-Koppel, Oktav-Koppel 4'. Reg.-Komb., Piano, M-Forte, Forte.
Tillbehör: Svällare, Calcant
Spelbordsplacering: Fristående
Antal ljudande stämmor: 7
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-15
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: