Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017




Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1985 Högsäter, Högsäters kyrka Nye Orgelbyggeri AB, ( 1969 - 1999)
Inventering 1990 Högsäter, Högsäters kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Högsäter, Högsäters kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Högsäter, Högsäters kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
PRINCIPAL 8'
BLOCKFLÖJT 8'
OCTAVA 4'
ITAL. FLÖJT 4'
KVINTA 2 2/3'
OCTAVA 2'
MIXTUR IV 
TRUMPET 8'
 
Manual II C - g3
GEDACKTBAS 8'
RÖRFLÖJT 8'
FUGARA 8'
PRINCIPAL 4'
KOPPELFLÖJT 4'
WALDFLÖJT 2'
SESQUIALTERA II 
CYMBEL II-III 
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
SUBBAS 16'
PRINCIPAL 8' Tr I
KORALBAS 4'
FAGOTT 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 19
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1985
Fasadbyggare: Nye Orgelbyggeri AB, ( 1969 - 1999)
Fasadarkitekt: Alton, Jerk ( - )
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 20160715
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Antikvarisk bedömning/att tänka på: