Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1902 Högsäter, Högsäters kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Reparerad 1984 Högsäter, Högsäters kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1990 Högsäter, Högsäters kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Högsäter, Högsäters kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Högsäter, Högsäters kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
1:sta Man. C - f3
Borduna 16 Fot
Principal 8 Fot
Gedakt 8 Fot
Gamba 8 Fot
Oktava 4 Fot
Oktava 2 Fot
Trumpet 8 Fot
 
2:dra Man. C - f3
Violin-Principal 8 Fot
Rörflöjt 8 Fot
Salicional 8 Fot
Violin 8 Fot
Flöjt oktaviant 4 Fot
Svällare
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: 1:sta Man. Pedal., 2:dra Man. Pedal, Unison 1:sta och 2:dra man., Octav 2:dra Man. [=suboktavkoppel II-I], Octav 1:sta Man. [superoktavkoppel I] (från g0). Piano, Mezzoforte, Tutti, Kombination.
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Bihängd
Fasadens datum: 1902
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadarkitekt: Peterson, Adrian C ( 1835 - 1912)
Fasadpipor info: Stum
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flerfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Mycket stort kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 20160715
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: