Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1926 Ånimskog, Ånimskogs kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Renoverad 1958 Ånimskog, Ånimskogs kyrka ?, ( - )
Renoverad och omdisponerad 1973 Ånimskog, Ånimskogs kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 1990 Ånimskog, Ånimskogs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Ånimskog, Ånimskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Dokument:
Plats: Ånimskog, Ånimskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Borduna 16'
Principal 8'
Oktava 4'
Svegel 2'
Mixtur 3 ch
 
Manual II C - f3
Rörflöjt 8'
Ged. -flöjt 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
 
Pedal C - d1
Subbas 16' Tr I
Koralbas 4' Tr I
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Unisonkoppel, Oktavkoppel I (4'), Oktavkoppel II (16'). T., F., P., Utlös., Aut. Pedalomväxling
Tillbehör: Cresc.-Dim., Kalkant
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 11
Antal transmissioner: 2
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1926
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Stum, saknar kärnor
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-11
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Antikvarisk bedömning/att tänka på: