Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1953 Tösse, Tösse kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1990 Tösse, Tösse kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Tösse, Tösse kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Tösse, Tösse kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16 
Principal
Gedackt
Hålflöjt
Oktava
Rörflöjt
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Mixtur 4-6 chor
Trumpet
 
Manual II C - g3
Rörflöjt
Suavial
Salicional
Principal
Spetsflöjt
Gemskvint 2 2/3 
Waldflöjt
Ters 1 3/5 
Scharf 4 chor
Skalmeja
Tremolo
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16 
Gedackt 16  Tr I
Oktavbas
Gedackt Tr I
Koralbas
Blockflöjt
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped., II-Ped., II-I, I 4-I, II 4-Ped., II 16-II, Fri Komb. 1, Fri Komb. 2, Fri Komb. 3, Tutti, U[tlösare], Reg.Svällare bort, Rörverk bort, Bordu. 16 bort, Aut.Ped.
Tillbehör: Reg.svällare
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 27
Antal transmissioner: 2
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1953
Fasadbyggare: A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Fasadpipor info: Stum
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-12
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: