Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1892 Fröskog, Fröskogs kyrka Johansson, Anders Gustaf ( 1847-09-06 - 1921-06-23)
Ny orgel, äldre material? 1920 Fröskog, Fröskogs kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1958 Fröskog, Fröskogs kyrka E. A. Setterquist & Son Eftr, ( 1941 - 1968)
Inventering 1990 Fröskog, Fröskogs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Fröskog, Fröskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Fröskog, Fröskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Kvintadena 4'
Oktava 2'
Mixtur 3 chor
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
Larigot 1 1/3'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Koralbas 4' Tr I
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II-I, 16'-II-I, 4'-II-I, 4'-I, Register, Fri Komb. 1, Fri Komb. 2, Tutti, U
Tillbehör: Tryckindikator
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Antal ljudande stämmor: 11
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Träattrapper
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad enkelfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-12
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: