Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1905 Edsleskog, Edsleskogs kyrka Loocrantz, Anders Petter ( 1855 - 1937)
Flyttad 1926 Edsleskog, Edsleskogs kyrka Broberg & Co., ( - )
Dispositionsförändring 1959 Edsleskog, Edsleskogs kyrka E. A. Setterquist & Son Eftr, ( 1941 - 1968)
Dispositionsförändring 1970 Edsleskog, Edsleskogs kyrka Carlsson, Gunnar (fl. 1960 - fl. 1994)
Inventering 1990 Edsleskog, Edsleskogs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Edsleskog, Edsleskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Edsleskog, Edsleskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Borduna 16'
Principal 8'
Flöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
 
Manual II C - f3
Rörflöjt 8'
Täckflöjt 4'
 
Pedal C - d1
Subbas 16  Tr I
 
Koppel & kombinationer info: Manualkoppel, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, P., MF., T., A. (utlösare)
Tillbehör: Svällare
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 8
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1905
Fasadbyggare: Loocrantz, Anders Petter ( 1855 - 1937)
Fasadpipor info: Stum, kärnlösa pipor
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flerfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-13
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Antikvarisk bedömning/att tänka på:
Övrig info: