Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1991 Åmål, Åmåls kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2016 - 2017 Åmål, Åmåls kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Åmål, Åmåls kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Waldflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Ters 1 3/5'
Mixtur 3-4 ch
Trumpet 8'
 
BV C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Kortflöjt 4'
Spetsflöjt 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 2 ch
Vox Humana 8'
Tremulant
Svällare
 
P C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Basun 16'
Trumpet 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped., II-Ped.
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 21
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1991
Fasadbyggare: Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-14
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Postmodernism
Antikvarisk bedömning/att tänka på: