Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1820 Åmål, Åmåls kyrka Everhardt d y, Johan ( 1760-04-23 - 1847-11-17)
Ny orgel, äldre material? 1878 Åmål, Åmåls kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Ny orgel, med äldre material 1933 Åmål, Åmåls kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Dispositionsförändring 1955 Åmål, Åmåls kyrka Straubel, Gottfried Lothar ( - )
Dispositionsförändring 1963 Åmål, Åmåls kyrka Straubel, Gottfried Lothar ( - )
Inventering 1990 Åmål, Åmåls kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Dispositionsförändring ca 1991 Åmål, Åmåls kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( 1970 - 1998)
Inventering 2016 - 2017 Åmål, Åmåls kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Åmål, Åmåls kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I man. C - g3
Borduna 16 
Principal
Flute harm.
Borduna
Octava
Quintadena 4' 1955/1963?
Qvinta
Octava
Mixtur   1955/1963?
Trumpet
 
II man. C - g3
Gedackt 16 
Principal
Rörflöjt
Salicional
Voix cèleste
Prinzipal 4' 1955/1963?
Flute oct.
Violin 4' 1955/1963?
Waldflöjt
Cornet 4 chor
Cresc. och diminuendo II
 
Ped. C - f1
Subbas 16 
Ekobas 16  Tr II
Borduna
Octava
Rauschkvint   1955/1963?
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: I man. på ped., II man. på ped., 4 koppel II på ped., Unison, 4 koppel I man., 16 koppel II-I, 16' koppel II. Tre fria mekaniska kombinationer/verk (som inkluderar Unison och 16 koppel II-I), Mezzoforte, Forte, Tutti. Utlösning.
Tillbehör: Registersvällare
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 26
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Stum
Typ av traktursystem: Mekanisk-pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flerfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-14
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: