Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1894 Gestad, Gestads kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1959 Gestad, Gestads kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1990 Gestad, Gestads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Gestad, Gestads kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Gestad, Gestads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 3-4 chor
 
Man. II C - g3
Kvintadena 8'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Scharf 2 chor
Cresc. Man. II
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: Man. II-Ped., Man. I-Ped., Man II-I, Superokt. Man. I, Registerkomb., Fr. Komb., Tutti, Utlösare
Tillbehör: Tremolo
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1894
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info: Stum, kärnlösa pipor
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: En stötdämpare
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 20160711
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: