Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1906 Sundals-Ryr, Sundals-Ryrs kyrka Loocrantz, Anders Petter ( 1855 - 1937)
Dispositionsförändring 1959 Sundals-Ryr, Sundals-Ryrs kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1990 Sundals-Ryr, Sundals-Ryrs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Sundals-Ryr, Sundals-Ryrs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Sundals-Ryr, Sundals-Ryrs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Borduna 16 
Principal
Rörgedackt 8'
Oktava
Oktava 2'
Mixtur 1 1/3'
 
Manual II C - f3
Rorflöjt
Voix Céleste 8'
Principal 4'
Flöjt Oktaviant
Nasard 2 2/3'
Svegel 2'
Jalousieschweller
 
Pedal C - d1
Subbass 16 
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: Basskoppel, Pedalkoppel II, Pedalkoppel I, Manualkoppel, Oktavkoppel I, Melodiekoppel, IP., IF., IA., MF., F., T., A., IIP, IIF, IIA.
Tillbehör: Crescendo Decrescendo (Registersvällare)
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 14
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1906
Fasadbyggare: Loocrantz, Anders Petter ( 1855 - 1937)
Fasadarkitekt: Peterson, Adrian C ( 1835 - 1912)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Flerfaltad viktbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 2
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-08
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet:
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: