Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017




Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1889 Brålanda, Brålanda kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Ny orgel, med äldre material 1943 Brålanda, Brålanda kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Inventering 1990 Brålanda, Brålanda kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1993 Brålanda, Brålanda kyrka Hammarbergs Orgelbyggeri AB, ( 1993 - 2013)
Inventering 2016 - 2017 Brålanda, Brålanda kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Brålanda, Brålanda kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16'
Principal 8' 1889
Gedakt 8' 1889
Oktava 4' 1889
Fl. Oktaviant 4' 1889
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2' 1943
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3
Salicional 8' 1889
Rörflöjt 8' 1889
Principal 4'
Gemshorn 4'
Svegel 2'
Sesquialtera II 
Scharf II 
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16' 1889
Borduna 8'
Fl. bas 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-P, II-P
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 21
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1889
Fasadbyggare: Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad fjäderbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 4
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-08
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: