Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1931 Torrskog, Torrskogs kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, äldre material? 1968 Torrskog, Torrskogs kyrka E. A. Setterquist & Son Eftr, ( 1941 - 1968)
Renoverad 1989 Torrskog, Torrskogs kyrka Straubel, Jan-Erik ( - )
Inventering 1990 Torrskog, Torrskogs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Torrskog, Torrskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Torrskog, Torrskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Täcktflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3-4 ch
 
Bröstverk C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 ch
Dulcian 8'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: H-P, B-P, B-H
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 13
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1968
Fasadbyggare: E. A. Setterquist & Son Eftr, ( 1941 - 1968)
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flerfaltad viktbelastad parallellbälg
Luftsystem uppmätningar: BV Dulcian 8' a2 80 mm vp
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-06
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens konsolideringsfas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: