Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1948 Bengtsfors, Bengtsfors kyrka John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Renoverad och omdisponerad 1972 Bengtsfors, Bengtsfors kyrka Carlsson, Gunnar (fl. 1960 - fl. 1994)
Renoverad och omdisponerad 1985 Bengtsfors, Bengtsfors kyrka Carlsson, Gunnar (fl. 1960 - fl. 1994)
Inventering 1990 Bengtsfors, Bengtsfors kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Bengtsfors, Bengtsfors kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Bengtsfors, Bengtsfors kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Södra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man.I C - g3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3-4 ch
 
Man.II C - g3
Spetsgamba 8'
Täckflöjt 4'
Principal 2'
Ters 1 3/5'
Kvint 1 1/3'
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Kvintadena 4'
Svällare
 
Koppel & kombinationer info: 16'-II-I, 4'-II-I, 4'-I, I-Ped., II-Ped., II-I, Register, Piano, Tutti, Fri Komb.I
Tillbehör: Tremulant
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1948
Fasadbyggare: John Grönvall Orgelbyggeri, ( 1927 - )
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad flottörbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Generellt kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-06
Klangkaraktär: Tydligt övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens sena fas
Antikvarisk bedömning/att tänka på: