Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1893 Ärtemark, Ärtemarks kyrka E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Avyttrad 1937 Ärtemark, Ärtemarks kyrka ?, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1937 Ärtemark, Ärtemarks kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 1990 Ärtemark, Ärtemarks kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Ny orgel, med äldre material 2006 Ärtemark, Ärtemarks kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 2016 - 2017 Ärtemark, Ärtemarks kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Ärtemark, Ärtemarks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
POSITIV C - c4
Contra Viole 16  2006
Holzgedackt 2006
Voix Celeste 2006
Prinzipal 2006
Koppelflöte 2006
Oktav 2006
Quintflöte 1 1/3  2006
Mixture III  2006
Krummhorn 2006
Festival Trumpet 2006
Celesta   2006
Tremulant
 
HUVUDVERK C - c4
Principal
Rorflöjt
Gamba
Oktava
Mixtur IV 
Bourdon doux 16  2006
Diapason 2006
Viole 2006
Flûte Harmonique 2006
Voix Celeste 2006
Octave 2006
Spitzflöte 2006
Fifteenth 2006
Mixture IV  2006
Trompete 2006
Chimes   2006
Tremulant
 
SVÄLLVERK C - c4
Rohrgedackt
Salicional
Gemshorn
Quint 2 2/3 
Blockflöte
Bourdon doux 16  2006
Bourdon 2006
Viole 2006
Voix Celeste 2006
Prestant 2006
Flûte 2006
Nasard 2 2/3  2006
Octavin 2006
Tierce 1 3/5  2006
Fourniture IV  2006
Basson 16  2006
Trompette 2006
Hautbois 2006
Crescendo
 
PEDAL C - g1
Subbas 16 
Gedackt
Contre Bourdon 32  2006
Diapason 16  2006
Bourdon doux 16  2006
Bourdon 16  2006
Octave 2006
Flute 2006
Choralbass 2006
Mixture III  2006
Contre Posaune 32  2006
Basson 16  2006
Posaune 16  2006
Trompette 2006
Clarion 2006
 
Koppel & kombinationer info: Koppel, fria kombinationer
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 60
Antal manualer: 3
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1893
Fasadbyggare: E. A. Setterquist & Son, ( 1874 - 1940)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Elektro-pneumatisk
Typ av registratursystem: Elektro-pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomligt
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-06
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Antikvarisk bedömning/att tänka på: