Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1939 Dalskog, Dalskogs kyrka Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Inventering 1990 Dalskog, Dalskogs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Dispositionsförändring 1998 Dalskog, Dalskogs kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 2016 - 2017 Dalskog, Dalskogs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Dalskog, Dalskogs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
 
Manual II C - g3
Gemshorn 8'
Salicional 8'
Voix celeste 8'
Flüte oktavian 4'
Nasard 2 2/3'
Oktava 2'
 
Pedal C - f1
Subbas 16' Tr I
 
Koppel & kombinationer info: Unisonkoppel, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Oktavkoppel 4´I, Oktavkoppel 4´II-I, Oktavkoppel 16´II-I, Oktavkopp. 4' II-Ped., Aut Ped.omväxling, Tutti, Forte, Piano, Utl.
Tillbehör: Cresc.-dim., Tremulant
Spelbordsplacering: I orgelhusets södra gavel
Antal ljudande stämmor: 11
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1939
Fasadbyggare: Nordfors & Co, ( 1912 - 1970)
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem: Ej åtkomlig
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-05
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Orgelrörelsens tidiga fas
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: