Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1855 Skållerud, Skålleruds kyrka J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Ny orgel, med äldre material 1932 Skållerud, Skålleruds kyrka H Lindegren, ( 1930 - 1956)
Renoverad 1970 Skållerud, Skålleruds kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Skållerud, Skålleruds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Skållerud, Skålleruds kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Skållerud, Skålleruds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Rauschkv. 2 kor
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Täckflöjt 4'
Flöjt 2'
 
Pedal C - f1
Subbas 16' Tr I
 
Koppel & kombinationer info: Manual I på Pedalen, Manual II på Pedalen, Automatisk pedalväxling, Manual II på Manual I, Oktav lägre i Manual II, Oktav högre i Manual I, U., P., Mf., F., T.
Tillbehör: Crescendo
Spelbordsplacering: Fristående på läktarens södra sida
Antal ljudande stämmor: 9
Antal transmissioner: 1
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1855
Fasadbyggare: J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar:
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-05
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: