Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1912 ?, ? Andersson, Anders ( - )
Införskaffad 1978 Erikstad, Erikstads kyrka ?, ( - )
Inventering 1990 Erikstad, Erikstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Erikstad, Erikstads kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Plats: Erikstad, Erikstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
MAN C - f3
Gedackt 8'
Principal 4'
Diapason 4'
Flöjt 4'
 
Koppel & kombinationer info: B-kop, Forto
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 4
Antal manualer: 1
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Manuell pumpning möjlig: ja
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-04
Personhistoria:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: