Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1924 Erikstad, Erikstads kyrka Orgelbau-Anstalt W. Sauer, ( 1910 - 1972)
Dispositionsförändring 1975 Erikstad, Erikstads kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1990 Erikstad, Erikstads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Erikstad, Erikstads kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Plats: Erikstad, Erikstads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare nordväst
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Jubalflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Rauschkvint 2 kor
 
SV II C - g3
Gedackt 8'
Sonorklarinett 8'
Gedacktflöjt 4'
Sesquialtera 2 fack
Tremulant
Schwell
 
PED C - f1
Subbas 16'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I M.Ped., II M.Ped., 4-fot I M., II M. IM., Oktav 16' II-I, Oktavkoppel 4', 4-fot II M., Piano, Mezzoforte, Auslöser, Tutti, Superkoppel
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Delvis ljudande
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad enkelfaltad parallellbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem: 2 matarbälgar
Manuell pumpning möjlig: ja
Övrig info:
Kulturhistorisk värdering: Värdefulla delar


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-04
Stilkaraktär: Historiskt sammansatt
Antikvarisk bedömning/att tänka på: