Karlstads stifts orgelinventering 2016-2017
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, med äldre material 1863 Ör, Örs kyrka Hultström, Anders ( 1829-12-03 - 1922-02-11)
Ny orgel, med äldre material 1918 Ör, Örs kyrka Johannes Magnusson, ( 1888 - 1923)
Inventering 1990 Ör, Örs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2016 - 2017 Ör, Örs kyrka Karlstads stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Ljuddokument:
Plats: Ör, Örs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Karlstads stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2016 - 2017
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - f3
Borduna 16 
Principal
Flûte harmonique
Gamba
Oktava
Cornett 2 chor
 
Manual II C - f3
Rörflöjt 8 fot bas
Violin
Aeoline
Voix celeste
Waldfleut
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16  Tr I
Violoncelle Tr I
 
Koppel & kombinationer info: I Man. & Ped., II Man. & Ped., Oktav I. Man. (från g0), Oktav II. Man., Unison I & II. Man., Kombination, Piano, Forte, Mezzoforte, Tutti
Tillbehör: Kalkant
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 13
Antal transmissioner: 2
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1863
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg med matare
Antal bälgar: 1
Manuell pumpning möjlig: ja
Luftsystem uppmätningar: Ej åtkomligt
Litteratur:
Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2016-07-04
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: