Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1694 Hamburg, Wohnung Pastor Johann Friedrich Mayer Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Överförd 1701 Greifswald, Wohnung Pastor Johann Friedrich Mayer [unbekannt/unknown], ( - )
Överförd ? 1712 Greifswald, Wohnung Johann Abraham Mayer? [unbekannt/unknown], ( - )
Överförd 1726 <--> 1741 Greifswald?, [unbekannt / unknown] [unbekannt/unknown], ( - )
Överförd 1742 Deyelsdorf, Evangelische Kirche [unbekannt/unknown], ( - )
Ombyggd ca 1800 Deyelsdorf, Evangelische Kirche Friese, Jacob Friedrich (bapt. 1765-08-28 - 1833-11-05)
Ombyggd 1878 Deyelsdorf, Evangelische Kirche Mehmel, Friedrich Albert Daniel ( 1827-12-06 - 1888-07-04)
Restaurerad 1998 Deyelsdorf, Evangelische Kirche Wolter, Rainer ( - )
Plats: Deyelsdorf, Evangelische Kirche
Orgelbyggare/Upphovsperson: Wolter, Rainer ( - )
Datum: 1998
Aktivitet: Restaurerad
Aktivitet info:
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Geigenprincipal 4' (P) 1694/1878/1998
Principal 8' 1878
Viola da Gamba 8' 1878
Gedackt 8' (H) 1694/1878
Flöte 4' (H) 1694/1878
Quarte 1-2 f. 1878/?/1998
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbass 16' (H) 1878
 
Koppel & kombinationer info: Pedalkoppel
Subsemitoner: nej
Temperering: [Equal]
Tonhöjd: a1 ? 440 Hz
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Nuvarande situation: ja
Källor info: