Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1709 - 1711 Sneek, Martinikerk Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Dispositionsförändring 1832 Sneek, Martinikerk Gruisen, Wilhelmus van ( 1788 - 1843-11-03)
Ny orgel, med äldre material 1898 Sneek, Martinikerk L. van Dam & Zn., ( - 1917)
Ombyggd 1925 Sneek, Martinikerk NV P. van Dam, ( 1917 - 1929)
Dispositionsförändring 1930 Sneek, Martinikerk Orgelmakerij Bakker & Timmenga, ( 1880 - )
Dispositionsförändring 1943 Sneek, Martinikerk Orgelmakerij Bakker & Timmenga, ( 1880 - )
Ombyggd och utökad 1986 - 1988 Sneek, Martinikerk Orgelmakerij Bakker & Timmenga, ( 1880 - )
Inventering 2013 Sneek, Martinikerk Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Sneek, Martinikerk
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rugpositief C - g3 (56 keys)
Praestant 4' (P) 1711/1988
Quintadeen 8' 1885
Roerfluit 8' 1885
Roerfluit 4' 1885
Nasart 3' 1988
Octaaf 2' 1988
Sesquialter II  1988
Dulciaan 8' 1988
Tremulant
 
Hoofdwerk C - g3 (56 keys)
Praestant 8' (P) 1711/1898
Bourdon 16' 1832/1898
Holpijp 8' 1711/1898
Violon 8' 1898
Octaaf 4' 1711
Fluit 4' 1711
Quint 3' 1832/1898
Octaaf 2' 1898
Mixtuur II-III  1711
Cornet III  D 1898
Trompet 8'
 
Bovenwerk C - g3 (56 keys)
Salicionaal 8' 1898
Quintadeen 8' 1898
Viola di Gamba 8' 1898
Roerfluit 8' 1898
Salicet 4' 1898
Fluit Harmonique 4' 1898
Quintfluit 3' 1711/1898
Woudfluit 2' 1711/1898
Carillon II  D 1711/1898
Hobo 8' 1988
Vox Humana 8' 1898
Tremulant
 
Pedaal C - d1 (27 keys)
Praestant 16' 1711/1925/1988
Subbas 16' 1901/1988
Octaaf 8' 1988
Gedakt 8' 1885
Octaaf 4' 1988
Bazuin 16' 1988
Trompet 8' 1988
Claron 4' 1988
 
Koppel & kombinationer info: HW/RP, BW/HW, HW/P, RP/P
Subsemitoner: nej
Temperering: [Equal]
Tonhöjd: Korton
Antal manualer: 3
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Tremulanten RP und BW
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: