Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1709 - 1710 Weener, Georgskirche Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Ombyggd och utökad 1781 - 1782 Weener, Georgskirche Wenthin, Johann Friedrich ( 1746-08-10 - 1805-05-27)
Ombyggd och omdisponerad 1872 - 1877 Weener, Georgskirche Gebrüder Rohlfing, ( 1864 - 1955)
Dispositionsförändring 1908 Weener, Georgskirche Gebrüder Rohlfing, ( 1864 - 1955)
Ombyggd 1952 Weener, Georgskirche Orgelbauwerkstatt Führer, ( 1933 - 2003)
Ombyggd 1972 - 1977 Weener, Georgskirche Vierdag Orgelbouw, ( 1946 - 1981)
Restaurerad 1978 - 1982 Weener, Georgskirche Ahrend, Jürgen ( 1930-04-28 - )
Inventering 2013 Weener, Georgskirche Edskes / Vogel, ( - )

Ljuddokument:
Plats: Weener, Georgskirche
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rugpositief CDE - f3
Praestant 4' (P) 1977
Holpyp 8' 1710
Quintadena 8' 1977
Holpyp 4' 1977
Octaaf 2' 1710
Woudfluyt 2' 1977
Quint 1 1/3' 1977
Sexquialter II  1977
Scherp IV  1977
Dulciaan 8' 1982
 
Manuaal C - f3
Praestant 8' (P) 1977
Quintadena 16' 1710
Holpyp 8' 1977
Octaaf 4' 1710
Spitsfluyt 4' 1710
Nasat 3' 1977
Super Octaaf 2' 1710
Mixtuur IV-VI  1977
Cimbel III  1982
Trompet 8' 1982
Vox Humana 8' 1982
 
Pedal C - d1
Prestant 8' (P) 1977
Subbas 16' (H) 1782
Octaaf 4' 1977
Super Octaaf 2' 1982
Mixtuur IV  1977
Bazuyn 16' 1782/1977
Trompet 8' 1782/1977
Trompet 4' 1782/1977
 
Koppel & kombinationer info: Schiebekoppel/Shove coupler
Subsemitoner: nej
Temperering: Oliksvävande
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info:
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Tremulant
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: Edskes & Vogel 2013