Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1704 Godlinze, Dorpskerk Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Ombyggd och omdisponerad 1785 Godlinze, Dorpskerk Hinsz, Albertus Anthoni (bapt. 1704-12-29 - 1785-03-17)
Ombyggd och omdisponerad 1919 Godlinze, Dorpskerk Doornbos, Jan ( 1847 - 1925)
Rekonstruerad 1985 - 1986 Godlinze, Dorpskerk Orgelmakerij Reil, ( 1934 - )
Inventering 2013 Godlinze, Dorpskerk Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Godlinze, Dorpskerk
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manuaal C - d3
Praestant 8' (P) 1704
Praestant 16' D 1704/1986
Holpijp 8' 1704
Octaaf 4' 1704
Quint 3' 1704
Fluit 4' 1704
Speelfluit 2' 1704
Octaaf 2' 1704
Sesquialter II-III  1986
Mixtuur III-V  1986
Trompet 8' 1704
Vox humana 8' 1986
 
Pedaal C - d1 (27 keys)
[angehängt/pull-down]  
 
Subsemitoner: nej
Temperering: Oliksvävande
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info: (1/6 Komma)
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: Edskes & Vogel 2013 (2nd ed.)