Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1704 Eenum, Dorpskerk Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Ombyggd 1809 Eenum, Dorpskerk Freytag, Heinrich Hermann ( 1759 - 1811-04-14)
Ombyggd och omdisponerad 1845 Eenum, Dorpskerk Oeckelen, Petrus van ( 1792-08-15 - 1878-08-13)
Rekonstruerad 1983 - 1987 Eenum, Dorpskerk Orgelmakerij Reil, ( 1934 - )
Inventering 2013 Eenum, Dorpskerk Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Eenum, Dorpskerk
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manuaal CDEFGA - c3 (45 keys)
Praestant 4' (P) 1704
Holpijp 8' 1704
Holpijp 4' 1704
Quint 3' 1704/1987
Woudfluit 2' 1704/1987
Octaaf 2' 1704
Quint 1 1/3' 1987
Sesquialter II  1987
Scherp IV  1987
Trompet 8' 1704
Tremulant
 
Pedaal CDEFGA - d1 (23 keys)
[angehängt]   1809
 
Subsemitoner: nej
Temperering: [Modified meantone]
Tonhöjd: Korton
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Tillbehör: Tremulant
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: