Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1699 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Utökad 1760 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Klapmeyer, Johann Hinrich ( 1723 - 1792)
Ombyggd 1890 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Schmid, Johann Martin ( 1847-12-03 - 1923-07-19)
Ombyggd 1934 - 1935 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Orgelbauwerkstatt Führer, ( 1933 - 2003)
Dispositionsförändring 1958 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Brönstrup, Gustav ( - )
Ombyggd 1966 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Orgelbauwerkstatt Führer, ( 1933 - 2003)
Rekonstruerad 2005 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Lorenz, Heiko ( 1959 - )
Inventering 2013 Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus Edskes / Vogel, ( - )

Ljuddokument:
Plats: Ganderkesee, Kirche St. Cornelius und Cyprianus
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Hauptwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 8' 1699
Quintadena 16' 1699
Rohrflöte 8' 1699
Octave 4' 1699
Super Octave 2' 1699
Wald Flöte 2' 2005
Quinte 1 1/3' 2005
Sesquialtera II  1699/2005
Mixtur IV  2005
Trompete 8'
 
Brustwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Gedackt 8' 1699
Blockflöte 4' 1699
Octave 2' 2005
Spitzflöte 2' 1699
Sifflöte 1 1/3' 2005
Scharff III  2005
 
Pedal CDE - d1
Principal 8' 1760
Subbass 16' 2005
Octave 4' 1760
Posaune 16' 1760/1820
Trompete 8' 2005
Trompete 4' 2005
 
Koppel & kombinationer info: Schiebekoppel/Shove coupler BW/HW
Subsemitoner: nej
Temperering: [Modified meantone]
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info: a1 ≈ 466 Hz
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: Tremulant
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: