Arp Schnitger Orgeldatabas




Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1695 Nieuw-Scheemda, Dorpskerk Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Reparerad och omdisponerad 1810 Nieuw-Scheemda, Dorpskerk Lohman, Nicolaas Anthonie ( - 1835-12-21)
Rekonstruerad 1968 Nieuw-Scheemda, Dorpskerk Metzler & Söhne AG, ( 1924 - )
Inventering 2013 Nieuw-Scheemda, Dorpskerk Edskes / Vogel, ( - )

Plats: Nieuw-Scheemda, Dorpskerk
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manuaal CDEFGA - c3
Praestant 4' (P) 1698/1810/1968
Holpijp 8' 1698
Quint 3' 1698/1968
Octaav 2' 1698
Fluit 4' 1698/1968
Quintadena 8' D 1810/1968
Mixtuer III  1968
Trompet 8' 1968
 
Pedaal CDEFGA - d1
[angehängt/pull-down]  
 
Subsemitoner: nej
Temperering: [Modified meantone]
Tonhöjd: Korton
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Tillbehör: Tremulant
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: