Arp Schnitger Orgeldatabas
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, med äldre material 1686 - 1688 Norden, Kirche St. Ludgeri Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Utökad 1691 - 1692 Norden, Kirche St. Ludgeri Schnitger, Arp (bapt. 1648-07-09 - buried 1719-07-28)
Dispositionsförändring 1847 - 1917 Norden, Kirche St. Ludgeri [unbekannt/unknown], ( - )
Ombyggd och omdisponerad 1929 - 1931 Norden, Kirche St. Ludgeri Furtwängler und Hammer, ( 1883 - 1937)
Ombyggd 1948 - 1959 Norden, Kirche St. Ludgeri Ott, Paul ( 1903-08-23 - 1991-10-28)
Rekonstruerad 1981 - 1985 Norden, Kirche St. Ludgeri Ahrend, Jürgen ( 1930-04-28 - )
Inventering 2013 Norden, Kirche St. Ludgeri Edskes / Vogel, ( - )


Ljuddokument:
Plats: Norden, Kirche St. Ludgeri
Orgelbyggare/Upphovsperson: Edskes / Vogel, ( - )
Datum: 2013
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Rückpositiv CDE - c3 (47 keys)
Principal 8' (P ab Fis) 1985
Gedact 8' 1618
Octav 4' 1688
Rohrfloit 4' 1688
Octav 2' 1618
Waldfloit 2' 1688
Ziffloit 1' 1688
Sexquialt II  1618
Tertian II  1688
Scharff IV  1985
Dulcian 8' 1985
Tremblant
 
Hauptwerk CDEFGA - c3 (45 keys)
Principal 8' (P) 1985
Quintadena 16' 1618
Rohrfloit 8' 1618
Octav 4' 1618
Spitzfloit 4' 1985
Quinta 3' 1985
Nasat 3' 1985
Octav 2' 1618
Gemshorn 2' 1688
Mixtur VI  1985
Cimbel III  1985
Trommet 16' 1985
 
Brustpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Gedact 8' (H) 1688
Plockfloit 4' (H) 1688
Principal 2' 1985
Quinta 1 1/3' 1688
Scharff IV  1688
Regal 8' 1985
 
Oberpositiv CDEFGA - c3 (45 keys)
Hollfloit 8' (H) 1692
Octav 4' 1692
Flachfloit 2' 1692
Rauschpfeiff II  1985
Scharff IV-VI  1985
Trommet 8' 1985
Vox humana 8' 1985
Schalmey 4' 1985
Tremblant
 
Pedal CDE - d1 (25 keys)
Principal 16' (P) 1985
Octav 8' 1618
Octav 4' 1985
Rauschpfeiff II  1985
Mixtur VIII  1985
Posaune 16' 1985
Trommet 8' 1985
Trommet 4' 1985
Cornet 2' 1985
 
Koppel & kombinationer info: Schiebekoppel BP/HW
Subsemitoner: nej
Temperering: [Modified meantone]
Tonhöjd: Korton
Temperering & tonhöjd info:
Antal manualer: 3
Typ av pedal: Självständig
Tillbehör: 2 Tremulanten Rp , Op Cimbelsterne Rp Vogelgesang
Nuvarande situation: ja
Fasadbeskrivning:
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Övrig info:
Källor info: Edskes & Vogel 2013